รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. หารือความร่วมมือหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับทีมเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จาก ม.มิยาซากิ และ ม.เกียวโต จากประเทศญี่ปุ่น

มนพ. หารือความร่วมมือหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับทีมเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จาก ม.มิยาซากิ และ ม.เกียวโต จากประเทศญี่ปุ่น

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-09-03 18:12:37 183

วันนี้ (3 ก.ย.2562) เวลา 11.30น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในเรื่องความร่วมมือหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับทีมเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยมิยาซากิและมหาวิทยาลัยเกียวโต จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นมาเป็น visiting scholar เพื่อให้คำแนะนำกับอาจารย์ในมหาวิทยานครพนมในเรื่องของการเรียนต่อ และการทำวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับประเทศญี่ปุ่นต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม


#wenpu #NPUfamily

HOT LINK