รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • งานประชาสัมพันธ์ มนพ. จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มนพ.ฯ หารือแนวทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษา ปี 2563

งานประชาสัมพันธ์ มนพ. จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มนพ.ฯ หารือแนวทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษา ปี 2563

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-09-04 17:33:24 459

วันนี้ (4 กันยายน 62) เวลา 13.30 น. งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อขยายฐานรับเข้านักศึกษาจากทั่วประเทศและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง” โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์จากคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ณ ห้องพนมบุหรง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ในปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม ได้วางแผนการผลิตรายการที่ทันสมัย สาระน่ารู้ และถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรที่น่าสนใจในตลาดอาชีพ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในทุกระดับชั้น ตั้งปต่ระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งสามารถติดตามรับชมและติดตามได้ที่ www.npu.ac.th และช่องทางสื่อออนไลน์ Youtube : TheNPUCHANNEL , Facebook Fanpage : NPUThailand

และสามารถส่งประเด็นสาระเนื้อหาด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ที่ Pr_npu@npu.ac.th หรือ โทรศัพท์ :  042 532 477-8 ต่อ 204, 206 และ 207


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK