รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ.เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร

มนพ.เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-09-05 19:14:52 311

วันนี้ (5 กันยายน 2562) เวลา 13.00น. องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะนักศึกษาและบุคลากร เดินทางไปยังบ้านโคกสว่าง1 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผลกระทบจากพายุโพดุล โดยได้นำสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้เปิดรับบริจาค เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา อาทิเช่น น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้า ยารักษาโรค สินค้าอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ ได้ส่ง มอบ ท่อ pvc จำนวน 150 ท่อ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสว่าง 1 กล่าวว่า ขอขอบคุณน้ำใจจากชาวมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้มีจิตศรัทธาทุกคน ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคในครั้งนี้ และจะทำการรวบรวม พร้อมทั้งแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อไป

 จากเหตุการณ์ผลกระทบจากพายโพดุล และพายุคาจิกิ ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัด โดยเฉพาะ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ขอเป็นอีก 1 องค์กร ที่จะส่งกำลังใจความห่วงใยต่อสังคม โดยการเปิดรับสิ่งของบริจาคช่วยผู้ประสบภัย เพื่อเป็นช่องทางในการร่วมด้วยช่วยกัน สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ และทำกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม  ณ ชั้น 4 ตึกสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม Tel. 065 881 6732 และ 094 718 0921


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK