รอบรั้วกันเกรา

มนพ.มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาบ้านไฟไหม้

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-09-06 10:18:47 222

วันนี้ (6 กันยายน 2562 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และอุปกรณ์ บานประตูและหน้าต่าง จำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยเหลือ นางสาวกัญญาณัช  อภัยโส นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับความลำบากจากประสบปัญญาอัคคีภัย ทำให้สูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดและบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ชุดอุปกรณ์ บานประตูและหน้าต่าง เป็นอุปกรณ์ที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะอาชีพงานกระจกอะลูมิเนียมแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน

โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความลำบากของนักศึกษา โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี นางสาวกัญญาณัช อภัยโส ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 408 315 0424 หรือ ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0644180937

ภาพ/ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK