รอบรั้วกันเกรา

มนพ. จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2019-09-06 16:05:24 291

วันที่ 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยนครพนมและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ และ ดร.วนิดา หงส์มณีรัตน์ เป็นผู้แทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก โดยในปีนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมที่เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 2.ดร.วนิดา หงส์มณีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ บรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม 3.นางพิสุทธี ซองทอง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 4.นางสุรีย์พร ชินบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 5.นายสุวรรณ สิงห์เงา ครู ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 6.นายสุรชาติ มงคลสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 7.นายประสพ เปาวะนา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 8.นายเลอสรร วงศ์พนาวัลย์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 9.นายขันติ จันทร์สด ลูกมือช่างยนต์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจ เปิดวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 9 คน ที่มีเนื้อหาใจความที่ได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนครพนมมาเป็นเวลายาวนาน พร้อมให้ข้อคิดในการทำงานแก่คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงาม หลังจากนั้นบุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมกันมอบช่อดอกไม้ มอบของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วม พร้อมรับชมชุดการแสดง "กฤษดาภินิหาร" จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

#wenpu #NPUfamily #มหาวิทยาลัยนครพนม #นครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=444001412991910&__tn__=-UCH-RHOT LINK