รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ร่วมมือกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมประกวดโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. ร่วมมือกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมประกวดโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-09-12 15:35:17 459

วันที่ 12 กันยายน 2562  เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมประกวด โครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ฑีรัตน์ พิริยะพลิน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวสรุปโครงการ และมอบโล่เกียรติคุณ ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

กิจกรรมการประกวด โครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม สืบเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ธนาคารออมสิน และ มหาวิทยาลัยนครพนม "โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ Startup และ SMEs" มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม และมหาวิทยาลัยนครพนม ให้ได้เรียนรู้ในการพัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าตราสินค้าในชุมชน เสริมสร้างประโยชน์ เพิ่มความเข้มแข็งด้านธุรกิจให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน ให้เป็นธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืน โดยในวันนี้ มีผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาทั้งหมด 7 โครงการย่อย ได้แก่....

1.ผลิตภัณฑ์แคน ชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 2.ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ชุมชมนาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 3.ผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม ชุมชนบ้านนาจอก อ.เมือง จ.นครพนม 4. ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ชุมชนศรีเวินชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 5.ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 6.ผลิตภัณฑ์เกลือสปา ชุมชนบ้านดงป่ายูง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 7.ผลิตภัณฑ์ปลาร้าฟู ชุมชนบ้านโพน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินผลงานนักศึกษา จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.อาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สมาคมฮักแพง เบิ่งแญง คนมหาสารคาม 3.นางสุภรณ์ วัฒนจัง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ 5.ผู้แทนจากธนาคารออมสิน สาขานครพนม 

ทั้งนี้ ผลการประกวดโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา มีผลรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม ชุมชนบ้านนาจอก 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ชุมชนนาหว้า 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แคน ชุมชนท่าเรือ 


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK