รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล มนพ. ผ่านเข้ารอบคัดเลือก การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4

นศ.นิเทศศาสตร์ดิจิทัล มนพ. ผ่านเข้ารอบคัดเลือก การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2019-09-14 20:05:57 480

ขอแสดงความยินดีกับทีม Digi X นักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาส "ผ่านเข้ารอบคัดเลือก" การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 พร้อมสนับสนุนการถ่ายทำ จำนวน 10,000 บาท จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจิตรศิลป์ สปป.ลาว สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เครือข่ายนักธุรกิจและผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่น

สมาชิกในทีม Digi X ได้แก่
1. นายศุภวุฒิ ศิริรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
2. นางสาวกนกวรรณ เสนารัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
3. นายปฏิพล พรมพิลาด นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ข้อมูลโดย : facebook นิเทศลุ่มน้ำโขง

HOT LINK