รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คนใหม่

ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คนใหม่

นายณัฐพงศ์ จันทร 2019-10-02 11:43:18 306

วันที่ 1 ต.ค. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร กล่าวต้อนรับ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมแนะนำบุคลากรและรับนโยบายบริหารงานวิทยาลัยต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK