รอบรั้วกันเกรา

มนพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-10-07 09:54:08 198

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม นำบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดเมืองนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานตะวันเบิกฟ้า ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

#npufamily #นครพนม #จิตอาสา #นักศึกษา #มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK