รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-10-26 21:59:57 333

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายทนง โชติสรยุทธ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เป็นประธานร่วมพูดคุยพบปะกับผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังให้ผู้ปกครองได้ร่วมสังเกตกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนี้ยังได้สร้างความเข้าใจและชี้แจงผลการปรับทิศทางของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนการสอน เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ และสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=476869176371800&__tn__=-UC-R

HOT LINK