รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างชาติ

มนพ. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างชาติ

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2019-10-30 19:22:06 348

วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดี ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตราจารย์และวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)

โครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างชาติ จัดขึ้นโดย ศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ สถาบันภาษา, คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้ชาวต่างชาติที่มีความสนใจในการเรียนภาษาไทย ได้เข้ามาศึกษาภาษาไทยจนสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนในระดับพื้นฐานได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้สื่อสารกับชาวไทยในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป โดยโครงการในครั้งนี้มีชาวเวียดนามเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรมเป็นเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562)

สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 089 916 5949 (คุณสายไหม)

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK