รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • บุคลากร มนพ. มอบกระเช้าของขวัญพร้อมขอพรผู้บริหารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

บุคลากร มนพ. มอบกระเช้าของขวัญพร้อมขอพรผู้บริหารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-01-06 19:21:46 228

บุคลากร มนพ. มอบกระเช้าของขวัญพร้อมขอพรผู้บริหารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

บุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนม มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK