รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ร่วมมือนักวิจัยต่างชาติ ต่อยอดผลงานสร้างนวัตกรรมใหม่เฉพาะทาง

มนพ. ร่วมมือนักวิจัยต่างชาติ ต่อยอดผลงานสร้างนวัตกรรมใหม่เฉพาะทาง

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-01-09 16:32:40 229

ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม นำ Dr. Fumio Tanaka จากประเทศญี่ปุ่น เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

การเดินทางเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยของ Dr. Fumio Tanaka นอกจากเป็นการเข้าสวัสดีปีใหม่ ยังถือเป็นการเริ่มต้นของปีศักราชใหม่ ที่มหาวิทยาลัยนครพนมจะได้ร่วมมือกับนักวิจัยต่างชาติ โดยทั้งสองได้มีการหารือถึงแนวทางการผลักดันและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านงานวิจัยเฉพาะทาง ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยนครพนมมีงานวิจัยหลายโครงการที่ทำร่วมกับชุมชน การนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยของนักศึกษาและทีมนักวิจัยไปต่อยอดผลงาน จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ในอนาคต ซึ่งในปี 2563 นี้ ทางมหาวิทยาลัยนครพนมได้ปักหมุดเดินหน้าผลิตงานวิจัยเพื่อชุมชนต่ออย่างเนื่อง พร้อมตั้งเป้าพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK