รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดงานสถาปนาโรงเรียนฯ ครบรอบ 4 ปี

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดงานสถาปนาโรงเรียนฯ ครบรอบ 4 ปี

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2020-01-10 15:43:14 696

วันนี้ (10 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดงานสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ครบรอบ 4 ปี โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม (พนมพิทยพัฒน์) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ และชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 

นอกจากนี้ยังมีการเปิดชั้นเรียน (OPEN HOUSE)ตามแนวคิด โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC:School as Learning Community เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจได้เห็นกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 


ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK