รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. เจรจาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เตรียมเปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมสากล

มนพ. เจรจาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เตรียมเปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมสากล

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-01-10 22:40:53 227

วันที่ 8 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร พร้อมด้วย ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และอาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเดินทางเข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Wayne Crosbie ; Director of International and Business Development William Angliss Institute, Australia เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรสากล) ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี รวมถึงสาขาวิชาไมซ์แอนด์อีเว้นท์ (Mice and Event) ซึ่งจะเป็นหลักสูตรใหม่ในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการให้บริการของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่กำลังมีอัตราของความต้องการสูงในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนในเร็ว ๆ นี้

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK