รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รก.อธิการบดี มนพ. นำเสนอเทคโนโลยี 5G กับประเทศไทยต่อกรรมการธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภา

รก.อธิการบดี มนพ. นำเสนอเทคโนโลยี 5G กับประเทศไทยต่อกรรมการธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภา

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-01-17 15:34:54 451

วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ รัฐสภา ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้านำเสนอเทคโนโลยี 5G กับประเทศไทย ต่อกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จากการเชิญของกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งภายหลังรับฟังการนำเสนอ ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1 ได้หารือกรรมาธิการ ฯ และมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นหนึ่งชุด เพื่อศึกษาข้อดี-ข้อเสียในเรื่องดังกล่าว โดยมี ดร.พิมพ์ระพีร์ พันธุ์วิชาติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ,พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ เป็นคณะทำงาน ,นางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เป็นคณะทำงาน และมีศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะทำงานร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้ นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทย จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร เสนอชุดทำงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ช่วยงานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ของกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมฝากอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสปีใหม่นี้ด้วย เช่นเดียวกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมเช่นกัน

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK