รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนเดช ภาวรัศมิ์ 2020-01-21 12:17:12 168

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอนุบาลนครพนม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SC/MEP ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 โดยมี อาจารย์ปุณภวัฒน์ กาศรุณ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19  มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้ นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 มีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา. 2.กิจกรรมวัสดุหรรษา. 3.กิจกรรมก๊าซเรือนกระจก  และ 4.กิจกรรมแรงกับการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่  1.กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา. 2.กิจกรรมดินน่ารู้. 3.กิจกรรมการสังเคราะห์แสง. 4.กิจกรรมการสะท้อนและการหักเหของแสง

ภาพ/ข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK