รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. เร่งสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำบาดาลเพิ่ม เตรียมรับมือกับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น

มนพ. เร่งสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำบาดาลเพิ่ม เตรียมรับมือกับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-01-26 19:20:09 382

วันที่ 24 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่บริเวณแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับอาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำบาดาลเพิ่มอีก 5 จุด เพื่อดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของนักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงหน้าแล้ง พร้อมทั้งติดตามการเตรียมความพร้อมงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563 นี้


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม


อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=546859529372764&__tn__=-UC-R


HOT LINK