รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการในยุค Digital Era

มนพ. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการในยุค Digital Era

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-01-27 15:40:29 487

วันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างผู้ประกอบการในยุค Digital Era กิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้เรื่องการตลาดดิจิทัล เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร พร้อมด้วย อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และวิทยากรร่วมโดยทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์นครพนม ให้ความรู้เรื่องการตลาดในยุค Digital Era ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มประกอบการได้มีการเรียนรู้เรื่องการตลาดดิจิทัล การสร้างสินค้าและตราผลิตภัณฑ์ และได้นำสินค้าจากชุมชน ลงพื้นที่สอบถามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการ กลุ่ม Young smart farmer ในจังหวัดนครพนม กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ OTOP/ กลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 40 คนเข้าร่วมการอบรม เกิดเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในยุค Digital Era ที่ทันสมัยต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม


อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=547312225994161&__tn__=-UC-R


HOT LINK