รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ว.การท่องเที่ยวฯ ร่วมทำกิจกรรมโครงการ 5 ส. ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ว.การท่องเที่ยวฯ ร่วมทำกิจกรรมโครงการ 5 ส. ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

นายณัฐพงศ์ จันทร 2020-01-30 13:56:01 273

วันที่ 29 มกราคม 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ 5 ส. มหาวิทยาลัยนครพนม สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างลักษณะนิสัย สถานที่ทํางานให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงาน ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (บริเวณสวนหย่อมรอบอาคารศรีโคตรบูรณ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มนพ. และบริเวณโดยรอบคณะเกษตรและเทคโนโลยี)

ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK