รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Business boost up นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ Digital Native

มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Business boost up นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ Digital Native

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-01-31 14:45:14 190

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 16.30 น.มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Business boost up นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ Digital Native ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมอาคาร 711 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมให้ความรู้สร้างความตระหนักเพื่อการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาที่สนใจ โดยช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง "สร้างความตระหนักเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ" และงานเสวนา Success case "ปลุกแรงบันดาลใจ คนยุคใหม่นำไปต่อยอด" ได้รับเกียรติจากนายอภิวัฒน์  พรมศรีธรรม ผู้ประกอบการวังฝั่งแดงฟาร์ม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ได้รับความสำเร็จ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการกับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สร้างความตระหนักเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ Think outside the Box และหลักการเรียนรู้และการออกแบบแผนพัฒนาธุรกิจเบื้องต้น" ได้รับความสนใจจากนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=548972365828147&__tn__=-UC-R

HOT LINK