รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ม.นครพนม แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-02-07 15:10:40 169

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำทีมแนะแนวการศึกษา เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ดังนี้

>> ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563
>> ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษา ระดับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563
>> ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563
>> ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ >> http://admission.npu.ac.th/admis/

☎️ สอบถามข้อมูลโทร. 0 4253 2477-8 ต่อ 1032
☎️ Hotline : https://line.me/R/ti/p/%40tvi0404d


ข้อมูล/ภาพ: งานแนะแนวการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว :   งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK