รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นักศึกษา ม.นครพนม คว้าเหรียญรางวัลระดับชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

นักศึกษา ม.นครพนม คว้าเหรียญรางวัลระดับชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-02-07 17:07:29 334

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยธาตุพนม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (Thailand Inventors' Day 2020) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (Thailand Inventors' Day 2020) มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน และได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ 

-รางวัลเหรียญเงิน (2 รางวัล) เป็นของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยธาตุพนม ชื่อผลงาน "เครื่องวัดสมรรถนะทางกาย"  และผลงานของนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาหุ่นยนต์อัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชื่อผลงาน "หุ่นยนต์พ่นยากำจัดแมลงและตัดหญ้าแบบควบคุมระยะไกล"

-รางวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงาน "รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ" ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยธาตุพนม

การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา-นักวิจัย ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ เกิดการขยายผล นำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม "ประเทศไทย 4.0" โดยมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอมากถึง 1,500 ผลงาน

ภาพ : วิทยาลัยธาตุพนม,คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK