รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • “ทีมปูซิ่ง” นศ.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาลัยธาตุพนม ม.นครพนม รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

“ทีมปูซิ่ง” นศ.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาลัยธาตุพนม ม.นครพนม รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-02-08 21:25:45 230

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดี กับ “ทีมปูซิ่ง” นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น จากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม PIM Business Innovation Showcase 2019 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม PIM Business Innovation Showcase 2019 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเสนอแนวความคิด พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีสานที่มีความโดดเด่น และน่าสนใจไปปรับใช้ในการต่อยอดธุรกิจ โดยในครั้งนี้ได้มีสถานศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วม 11 สถาบัน

“ทีมปูซิ่ง” ได้นำปูนาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นอีสาน มาพัฒนาเป็นปูนาอบกรอบ พร้อมทานรสชาติอร่อย ที่ยังได้กลิ่นอายของชาวอีสานแท้ๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ดูทันสมัย มีสมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นางสาวสุธิดา ไชยโคตร 2.นายชุติพล องค์หิรัญ 3.นายศุภกิจ ตั้งใจ และมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์สุจิตรา แสงจันดา


ภาพ : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาลัยธาตุพนม  ม.นครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK