รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ม.นครพนม เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-02-09 11:15:51 240

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 08.00 น. กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับรายงานตัวนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่รับการรายงานตัว พร้อมกล่าวทักทายนักศึกษาและผู้ปกครองที่มารายงานตัวด้วย

ซึ่งภายในจุดรับรายงานตัวได้มีการอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่เข้ามารายงานตัว และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองถึงระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบรายชื่อ, การตรวจสอบหลักฐาน, การชำระเงิน, กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการซื้อเครื่องแบบนักศึกษา ซึ่งหลังจากการรายงานตัวแล้วนักศึกษาใหม่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษาต่อไป ทั้งนี้การรับรายงานตัวนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม มีนักศึกษาเข้ารายงานตัววันนี้ ณ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม มากถึง 500 กว่าคน

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/NPUThailand/photos/?tab=album&album_id=2870520386347022&__tn__=-UC-R


HOT LINK