รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดประชุมการใช้ OKRs เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ม.นครพนม จัดประชุมการใช้ OKRs เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-02-18 14:36:27 187

ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมการใช้ OKRs กับการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ทรงยศ โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีคณะผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่งานแผนของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=561989117859805&__tn__=-UC-R

HOT LINK