รอบรั้วกันเกรา

ม.นครพนม จัดงาน NPU BOOK FAIR 2020 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-02-19 10:56:43 240

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงาน NPU BOOK FAIR 2020 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร 

นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การจัดงาน NPU BOOK FAIR 2020 เป็นโครงการหนึ่งที่ทางสำนักวิทยบริการ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ถึงแม้ในปัจจุบันหนังสือและตำราที่เป็นรูปเล่มจะได้รับความนิยมน้อยลง อันเกิดจากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นก็ตาม แต่หนังสือที่เป็นรูปเล่มก็ยังมีความจำเป็น และมีความสำคัญกับผู้ใช้ในทุกยุคทุกสมัยตามความเหมาะสมของสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยให้คณาจารย์และนักศึกษา สามารถเลือกหนังสือ ตำราที่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน และงานวิจัยของคณะได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือ บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ นำหนังสือทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนสื่อการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาจำหน่ายในราคาประหยัดอีกด้วย.

NPU BOOK FAIR 2020 มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การให้ความรู้ในหัวข้อ "รู้หรือไม่ ? ผ้าอนามัยซักได้ แม้วันมามาก" โดยคุณเก๋ เกศินี เจ้าของ Sunny Cotton ,อบรมการใช้งาน Microsoft Office 365 ที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดซื้อเพื่อให้ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ได้ใช้งานโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ โดยคุณธนชาติ วิวัฒนภูติ และกิจกรรม work shop การเพ้นท์ถุงผ้าลดโลกร้อน โดยคุณไอรลดา มหาชัย Local art’s space ตลอดจนการแสดงวงดนตรีจาก NPU BAND ที่มาสร้างความบันเทิงในช่วงของการพักเที่ยงทุกวัน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมดเพจ "สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม" : https://www.facebook.com/npuarc

HOT LINK