รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ขอไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรม นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ม.ป.ช., จ.จ. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ม.นครพนม ขอไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรม นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ม.ป.ช., จ.จ. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-02-20 11:28:01 280

มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และ

ขอไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรม

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ  ม.ป.ช., จ.จ.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

_______________________________


กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรม

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ  ม.ป.ช., จ.จ.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 น.   พิธีรดน้ำศพ

เวลา 18.00 น.   นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

                            เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

เวลา 18.30 น.   สวดพระอภิธรรม


วันที่ 18 - 23  กุมภาพันธ์  2563

เวลา 18.30 น.   สวดพระอภิธรรม


วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2563

เวลา 16.00 น.     พิธีพระราชทานเพลิงศพ

HOT LINK