รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน

ม.นครพนม จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-02-20 14:29:04 461

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันภาษา และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ 

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร เช่น การถาม การตอบ สนทนา การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นวิทยากร โดยเริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาหลักสูตร 44 ชั่วโมง ทำการเรียนเฉพาะวันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30 น.-18.30 น. ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=563171191074931

HOT LINK