รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ว.การท่องเที่ยวฯ ม.นครพนม เจรจาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพเรือสำราญ เตรียมความพร้อมงานด้านการบริการ งานโรงแรมและเรือสำราญนานาชาติระดับสากล

ว.การท่องเที่ยวฯ ม.นครพนม เจรจาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพเรือสำราญ เตรียมความพร้อมงานด้านการบริการ งานโรงแรมและเรือสำราญนานาชาติระดับสากล

นายณัฐพงศ์ จันทร 2020-02-26 09:50:57 252

วันที่ 22 ก.พ. 2563 ดร. สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับนายวีระเดช ฤทธิชัย นายกสมาคมวิชาชีพเรือสำราญ (Cruise Ship Professional Association) พร้อมเดินชม อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และเข้าหารือ ขั้นตอนการเจรจาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ และมหาวิทยาลัยนครพนมในลำดับต่อไป

HOH (HOUSE OF HOSPITALITY) เป็นศูนย์ฝึกทักษะ ความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานด้านการบริการ งานโรงแรมและเรือสำราญนานาชาติระดับสากล มีวัตถุประสงค์เป็นที่ปรึกษาและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของงานบริการ และมีกิจกรรม Open House HOH (HOUSE OF HOSPITALITY) พร้อมฟังการบรรยายหัวข้อ "มุมมองใหม่กับอาชีพบนเรือสำราญ" ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องนาคราชอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK