รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เตรียมความพร้อมป้องกัน Covid-19

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เตรียมความพร้อมป้องกัน Covid-19

นายณัฐพงศ์ จันทร 2020-03-17 16:48:32 129

วันที่ 17 มี.ค. 2563 อาจารย์ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการเฝ้าระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน Covid-19 ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา ฯ และนโยบายมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ลานเพลินพนม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

HOT LINK