รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม รวมทีมจิตอาสาผลิต Face Shield และหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์และพระภิกษุในจังหวัดนครพนม

ม.นครพนม รวมทีมจิตอาสาผลิต Face Shield และหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์และพระภิกษุในจังหวัดนครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-04-17 12:40:16 749

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดแคมเปญ “จิตอาสาพากันผลิต Face Shield” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดนครพนม และกลุ่มอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจิตอาสาของมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันผลิต ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อาจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า จากการสอบถามบุคลากรทางการแพทย์พบว่าปัจจุบันหน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของกลุ่มแพทย์ พยาบาล สิ่งที่มีความจำเป็นของโรงพยาบาลหลายแห่งในช่วงวิกฤตินี้ นอกจากหน้ากากอนามัยแล้ว ชุด Personal Protective Equipment : PPE หรือชุดกาวน์กันน้ำ ก็มีความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์ พยาบาล ทางสาขา ฯ จึงได้จัดแคมเปญ “จิตอาสาพากันผลิต Face Shield” โดยรับสมัครจิตอาสาทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันผลิต Face Shield ขึ้น เพื่อที่จะนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดนครพนม กลุ่มอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 300 ชิ้น อาจารย์ ดร.จารุกัญญา กล่าว.

Face Shield คือ กระจังป้องกันใบหน้า เป็นอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในหมวดป้องกันใบหน้าและดวงตา เพื่อป้องกันการกระเด็นของเลือด หรือสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย ในกรณีที่ต้องทำงานจับต้องกับสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ล้างของ เทสารคัดหลั่ง เก็บขยะ เก็บผ้าสกปรก เป็นต้น

ทั้งนี้ทีมจิตอาสายังได้ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับพระภิกษุ โดยใช้ผ้ามัสลินซึ่งเป็นผ้าที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยได้ดี เพื่อแจกให้กับพระภิกษุตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 1,200 ชิ้น

ภาพ/ข้อมูล : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK