รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน มอบสิ่งของให้ครอบครัวผู้พิการ 100 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ม.นครพนม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน มอบสิ่งของให้ครอบครัวผู้พิการ 100 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-04-23 16:18:19 618

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” เพื่อส่งมอบของใช้จำเป็นให้กับครอบครัวผู้พิการ จำนวน 100 ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลกุดฉิม ตำบลแสนพัน ตำบลหนองญาติ และตำบลโพนสวรรค์

อาจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะที่ปรึกษาให้สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับการประสานจาก คุณปฐมพร ปานลักษณ์ ประธานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา ว่ามีครอบครัวคนพิการที่อยู่ห่างไกลทำให้การช่วยเหลือเข้าไปไม่ทั่วถึง และครอบครัวคนพิการยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรม “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ขึ้น โดยสิ่งของที่นำไปมอบ เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอง สบู่ แป้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากะป๋อง โจ๊ก และไข่ไก่ เพื่อเสริมพลังให้คนพิการมีความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ-เอกชน อาทิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม,สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม,ศูนย์บริการคนพิการปัญญาพรจังหวัดนครพนม,มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม,บริษัทสยามนิสสันนครพนม และโรงแรมภูธารินทร์

อาจารย์ ดร.จารุกัญญา ยังกล่าวต่ออีกว่า การลงพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้พิการ อีกด้านหนึ่งยังเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้พิการให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจต่อคำว่า "ผู้พิการ" อีกทั้งความเชื่อของคนรอบข้างที่อาจมองมองว่าคนพิการน่าสงสาร ต้องให้การช่วยเหลือโดยวิธีสงเคราะห์ แต่ความจริงแล้วผู้พิการบางคนไม่ได้ต้องการให้คนมาช่วยเหลือตลอดเวลา แค่อยากให้ความเคารพ ความเท่าเทียมในฐานะความเป็นมนุษย์ด้วยกัน อาจารย์ ดร.จารุกัญญา กล่าว.

ภาพ/ข้อมูล : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK