รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ GMS ม.นครพนม จัดสัมมนาออนไลน์ Online Seminar on Cross Border Business

งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ GMS ม.นครพนม จัดสัมมนาออนไลน์ Online Seminar on Cross Border Business

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-05-15 11:02:11 276

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ Online Seminar on Cross Border Business โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Tee Cheeseng ผู้จัดการบริษัทสะหวันปาร์ค (Savan Pacifica Development Co., Ltd.) บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การทำการค้าและธุรกิจในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ให้ประสบความสำเร็จ การปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การทำความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับผู้ประกอบการ และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจในจังหวัดนครพนมกับนักธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ซึ่งการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และภารคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์


ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

ข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK