รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม รับมอบหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ม.นครพนม รับมอบหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-06-17 14:25:30 396

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 13.15 น.  นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนครพนม รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,524 ชิ้น จากชมรมทูบีนัมเบอร์วันสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยนครพนม ชมรมอาสายุวกาชาดมหาวิทยาลัยนครพนม และชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอุเทนพัฒนา โดยมี นายเชฏฐกฤห วรจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เป็นตัวแทนทั้งสี่ชมรม ส่งมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อส่งต่อไปยังสภากาชาดไทยนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid -19) โดยผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 

ข่าว/ภาพ: งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK