รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดเวทีประชาคมขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อจัดตั้งโครงการพัฒนาโคเนื้อในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน

ม.นครพนม จัดเวทีประชาคมขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อจัดตั้งโครงการพัฒนาโคเนื้อในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-06-19 14:05:34 116

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยบุคลากร อาจารย์คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม และผู้แทนกรมปศุสัตว์จังหวัดนครพนม กรมที่ดินจังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลเวินพระบาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีประชาคมเรื่องขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์และการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแผ่นดิน ตามหนังสือสำคัญที่หลวงเลขที่ นพ.1665 เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บะมน) ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อจัดตั้งโครงการพัฒนาโคเนื้อมหาวิทยาลัยนครพนม เพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์แบบครบวงจร ตามหลักเกณฑ์ระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 3,7,9,10 เข้าร่วมรับฟัง พร้อมเปิดเวทีให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ในการขอใช้พื้นที่ โดยชาวบ้านมองว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นและชาวบ้านได้ประโยชน์โดยตรงในเรื่องของอาชีพน่าจะเป็นผลดี ในขณะเดียวกันควรศึกษาและพูดคุยกันอีกครั้งถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นประโยชน์ของการสร้างรายได้ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นเวทีประชาคม ฯ ทางมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำหญ้าสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นหญ้าที่เพาะพันธ์ปลูกไว้ใช้เป็นอาหารของวัวสายพันธุ์แบรงกัสของมหาวิทยาลัย แจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปทดลองปลูกฟรีที่บ้านอีกด้วย


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=637440750314641

HOT LINK