รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกับ อบจ.นครพนม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ลดความเสี่ยงช่วงเปิดเทอม

ม.นครพนม ร่วมกับ อบจ.นครพนม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ลดความเสี่ยงช่วงเปิดเทอม

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-06-22 16:41:55 317

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กองช่าง) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา-บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้ที่มาติดต่อราชการ ในช่วงเปิดเทอมที่จะกลับมามีการเรียนการสอนตามปกติ

สำหรับมาตรการในการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะดำเนินการฉีดพ่นระหว่างวันที่ 22–26 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนครพนมดังต่อไปนี้ คณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ สำนักวิทยบริการ กองพัฒนานักศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สถาบันภาษา สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยนครพนม จะทำการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK