รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. จัดทดสอบความรู้ความสามารถนักศึกษาปี 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. จัดทดสอบความรู้ความสามารถนักศึกษาปี 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายศิขริน โพธิ์แก้ว 2020-06-23 21:07:33 102

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมสอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ความสามารถนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเรียน TS201 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK