รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สานฝันนักศึกษา ม.นครพนม มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 4

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สานฝันนักศึกษา ม.นครพนม มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 4

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-06-24 13:49:30 207

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนคพนม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จำนวน 2 ราย จากวิทยาลัยนาหว้า 2. สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ จำนวน 6 ราย จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม รวมทั้งสิ้น 8 ราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาในนามของ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) และในกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม นักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโดยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริหารวิชาการ)

ภาพ/ข่าว : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริหารวิชาการ) มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=640562696669113&__tn__=-UC-R

HOT LINK