รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

นายศิขริน โพธิ์แก้ว 2020-06-24 21:08:52 496

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร กล่าวเปิด "โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563" ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ 

ภาคเช้า

-รับฟังการบรรยาย เรื่องการใช้ห้องประชุม แบบ Social Distancing แบบ New Normal โดย นายณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

-เสวนาเรื่อง เล่าสู่กันฟัง เบื้องหลังความสำเร็จจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยนางสาวธิดารัตน์ บุตรเพ็ง ตำแหน่ง Airport Representative บริษัท Thai Oriental Holiday จำกัด และ นายกิตติรัช  นวลงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานวัดผลและประเมินผล) ศิษย์เก่าวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม

-บรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในชีวิตประจำวัน โดย อ.ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการพิเศษ

ภาคบ่าย

-เสวนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดย วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

-บรรยายเรื่อง แนะนำการลงทะเบียนเรียนและบันทึกประวัตินักศึกษา โดย อ.ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นางอัจฉราพรรณ ปริญญเสวี นักวิชาการศึกษา(ทะเบียน)

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK