รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โรงเรียนสาธิต ฯ ม.นครพนม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิต ฯ ม.นครพนม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-07-02 16:44:37 178

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียนใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานประชุมผู้ปกครอง ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน พร้อมรับฟังนโยบายทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาจากนายทนง โชติสรยุทธ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในวันเปิดภาคเรียน ซึ่งระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่สนใจจะนำบุตรหลานเข้ามาสมัครเรียนในรอบพิเศษ หรือโอนย้ายเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้กับทางโรงเรียนโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 063-756-5554 หรือ http://satit.npu.ac.th/

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=644733349585381&__tn__=-UC-R

HOT LINK