รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการกล้าหาญจริยธรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการกล้าหาญจริยธรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ 2020-07-13 10:02:51 98

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการกล้าหาญจริยธรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รู้ถึงความเสียหายของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จัดขึ้น ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK