รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เข้ามอบเกียรติบัตรชมรมทูบีนัมเบอร์วันสถานพินิจ ฯ จ.นครพนม ที่ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยให้สภากาชาดไทย

ม.นครพนม เข้ามอบเกียรติบัตรชมรมทูบีนัมเบอร์วันสถานพินิจ ฯ จ.นครพนม ที่ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยให้สภากาชาดไทย

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-07-13 14:42:46 85

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมนางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร ที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบนายเชฏฐกฤห วรจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เพื่อมอบเกียรติบัตรเป็นการขอบคุณแก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ในโอกาสที่ทางชมรมทูบีนัมเบอร์วันสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ได้ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ตามโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 

ภาพ/ข้อมูล : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK