รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ให้บริการซ่อมจักรยานยนต์ฟรีและสาธิตผลงานจักรยานตัดหญ้า ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ณ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ม.นครพนม ให้บริการซ่อมจักรยานยนต์ฟรีและสาธิตผลงานจักรยานตัดหญ้า ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ณ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-07-13 15:56:58 78

มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนิทรรศการนำเสนอผลงานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม และนำนักศึกษาเข้าร่วมให้บริการวิชาการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรี และยังมีการจัดสาธิตผลงานจักรยานเคลื่อนที่โดยใช้เครื่องตัดหญ้าให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ และสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำองค์ความรู้ในการพัฒนาลูกอ๊อดสู่เชิงพาณิชย์ และองค์ความรู้ด้านด้านการแปรรูปสับปะรดไปเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข้อมูล : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK