รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดกิจกรรม NPU ROADSHOW 2021 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม และโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

ม.นครพนม จัดกิจกรรม NPU ROADSHOW 2021 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม และโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-10-17 11:53:04 415

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมบรรยายการศึกษา NPU ROADSHOW 2021แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม และโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ จังหวัดนครพนม โดยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสัญจรในครั้งนี้มีเครือข่ายแนะแนวการศึกษา จากคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้อง ๆ นักเรียนและครูแนะแนวจากสถานศึกษาของแต่ละแห่งเป็นอย่างดี เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

ภาพ/ข้อมูล : งานแนะแนวการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=npufamily&set=a.717519918973390

HOT LINK