รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มนพ. แต่งตั้ง ผศ.รชต มณีโชติ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ฯ

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มนพ. แต่งตั้ง ผศ.รชต มณีโชติ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ฯ

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-10-21 16:24:04 67

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รชต มณีโชติ รองประธานกรรมการคนที่ 1 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม สืบเนื่องจากอาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK