รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นศ.ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.นครพนม คว้า 4 รางวัลจากแข่งขันทักษะตอบปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เส้นทางสายไหมครั้งที่ 5

นศ.ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.นครพนม คว้า 4 รางวัลจากแข่งขันทักษะตอบปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เส้นทางสายไหมครั้งที่ 5

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-10-22 10:36:24 145

ขอแสดงความยินดีแด่ "นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ " ในโอกาสได้รับรางวัล 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ด้านการตอบปัญหาความรู้ทั่วไปด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ด้านการแสดงวัฒนธรรมจีน 3. รางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดงยอดเยี่ยม 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ของผลรวมทั้ง3รายการ
จากการแข่งขันทักษะตอบปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เส้นทางสายไหมครั้งที่ 5 “第五届 丝路杯”(รูปแบบออนไลน์)
จัดโดย สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
สามารถชมผลงานนักศึกษาได้ที่ การแสดงชุดที่ 1, การแสดงชุดที่ 2

HOT LINK