รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาพิการได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ม.นครพนม รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาพิการได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-12-25 15:25:22 137

วันนี้ (25 ธันวาคม 63) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ “มหาวิทยาลัยนครพนม” เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาพิการได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานครฯ
โดยในครั้งนี้ นายวันเฉลิม  อุปราคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายฉลาด แพงดวงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา” และรับฟังการมอบนโยบายในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อส่งเข้าร่วมการคัดเลือกดังกล่าว และจัดเตรียมส่งผลงานของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์และจะเข้ารับการประเมิน ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

ขอขอบคุณภาพข่าว : Facebook สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK