รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2564

ม.นครพนม แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2564

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2021-01-11 13:22:31 111

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนายพาสุ พรหมประกาย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายพาสุ พรหมประกาย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นรางวัลที่สองที่ตนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปีแรกได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2560 และรางวัลที่สองได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นในปีนี้ นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก นายพาสุ กล่าว.

ปัจจุบัน นายพาสุ พรหมประกาย กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวมใจรักษ์ โรงพยาบาลนครพนม เป็นพนักงานฉุุกเฉินการแพทย์ (EMT) ปฏิบัติงานที่สมาคม VR กู้ภัยลำโขงเฟรนด์ชิพ นครพนม และยังเป็นประธานชมรมอาสายุวกาชาดมหาวิทยาลัยนครพนม และคณะกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ในปี พ.ศ. 2563 

สำหรับกำหนดการเข้ารับโล่พระราชทาน ฯ ทางสภากาชาดไทยจะประสานผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อเข้ารับโล่พระราชทานในลำดับถัดไป 

ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK