รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา

นายศิขริน โพธิ์แก้ว 2021-03-30 15:50:42 93

วันที่ 23 มีนาคม 2564 อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ นักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษาโดยในวันแรกได้มีการจัดกิจกรรม WorkShop แบ่งกลุ่มการนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและโครงการต่างๆในปีการศึกษา 2564 ให้ตอบสนองต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK